Przychodnia PULSANTIS Sp. z o.o.

 

we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 3

informuje, że zawarła umowę z Gminą Wrocław na lata 2014-2015

na realizację programu promocji zdrowia i zapobiegania wadom postawy
u dzieci i młodzieży szkolnej

„Trzymaj się prosto”

Program współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia

 

Celem programu jest wczesne diagnozowanie oraz edukacja w zakresie korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat, zameldowanych w gminie Wrocław.

Program obejmuje:

  • bezpłatne badanie lekarskie;
  • grupową gimnastykę korekcyjną na sali gimnastycznej;
  • grupowe zajęcia korekcyjne na basenie (wymagana jest podstawowa umiejętność pływania);
  • indywidualny instruktaż odnośnie ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu.

W trakcie trwania programu dziecku przysługują dwie wizyty lekarskie oraz                  6 – tygodniowy cykl zajęć na sali gimnastycznej i na basenie.

Dopłata ze strony rodzica do pojedynczych zajęć korekcyjnych na sali wynosi 3 zł,      do zajęć na basenie 4 zł. Dzieciom z rodzin objętych programem „Rodzina dwa plus trzy i jeszcze więcej” powyższe zajęcia przysługują bezpłatnie.

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy do Programu osobiście w pok. 296 lub telefonicznie pod numerem  71 339 42 96 w godz. 1000 – 1500